பருவ கால வாரந்திர சுற்றுலா கலை விழாவில் கிராமியக் கலைஞர்களுடன் கவிஞர் இரா .இரவி

பருவ கால வாரந்திர சுற்றுலா கலை விழாவில்
கிராமியக் கலைஞர்களுடன் கவிஞர் இரா .இரவி
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12dad6d94645b0b1&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_gj8f7rev1&zwhttps://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12dad6d94645b0b1&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_gj8f7rev0&zw

கருத்துகள்