மதுரையில் நடந்த பாராட்டுவிழாவில்

மதுரையில் நடந்த பாராட்டுவிழாவில்
தினமணி
ஆசிரியர் திரு வைத்தியநாதனுக்கு தன்
மனதில் ஹைக்கூ நூலை வழங்கிப் பாராட்டினார் .
உடன் கவியரசு கண்ணதாசன் நற்ப்பணி மன்றத் தலைவர்
மனிதத் தேனீ இரா .சொக்கலிங்கம்
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12dd1b5f2ca2ab06&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_gjihnai21&zwhttps://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12dd1b5f2ca2ab06&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_gjihnai52&zw

கருத்துகள்