மதுரையில் நடந்த மகாகவி பாரதியார் பிறந்த நாள் விழா புகைப்படங்கள்

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12cd618141d248e8&attid=0.6&disp=inline&realattid=f_ghkoanlb5&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12cd618141d248e8&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_ghkoa75b2&zw

கருத்துகள்