சென்னை ஹைக்கூ திருவிழா

சென்னை ஹைக்கூ திருவிழாவில் ஹைக்கூ ஆற்றுப்படை
நூல் வெளியீடு முனைவர் ராமகுருநாதன் நூல் ஆசிரியர்
இரா .இரவி ஹைக்கூ கவிஞர்கள்புதுவைத் தமிழ்நெஞ்சன் கன்னிகோயில் ராஜா ,வசீகரன் ,மரியா தெரசா
மற்றும் பலர்
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12cd90fd7bb99401&attid=0.1&disp=inline&realattid=file0&zw

கருத்துகள்