சென்னைகன்னிமாரா நூலக அரங்கில் நடந்த ஹைக்கூ திருவிழாவில் பங்கு பெற்றவர்களின் ஒரு பகுதி

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12cd90d2987b422f&attid=0.6&disp=inline&realattid=file5&zw

கருத்துகள்