யார் அழகு ?

Bala Vinothயார் அழகு ? கவிஞர் இரா .இரவி

அருவி அழகா ?

அவள் அழகா ?

அவள் விழிகள் அழகா ?

நடந்தது பட்டிமன்றம்

அருவி நீர் வீழ்ச்சி

அவள் பார்வையோ மலர்ச்சி

இதழ்கள் இனிய கள்

அருவியை விட அவளே

கொள்ளை அழகு

தீர்ப்பானது

கருத்துகள்