மதுரையில் நடந்த மகாகவி பாரதியார் பிறந்த நாள் விழா புகைப்படங்கள்

மதுரையில் நடந்த மகாகவி பாரதியார் பிறந்த நாள் விழா புகைப்படங்கள்
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12cd618141d248e8&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_ghko9olr0&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12cd618141d248e8&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_ghko9wcf1&zw

கருத்துகள்