முனைவர்கள் மோகன் நிர்மலா மோகன் மணிவிழா மலர் வெளியீடு

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12b0b3ec0a8b2a37&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_ge1czb5u0&zwபுதுகைத் தென்றல் ஆசிரியர்
புதுகை மு .தருமராசன் ,
தமிழ் மாருதம்ஆசிரியர்
சாம்பசிவனார் ஆகியோருக்கு
முனைவர்கள் மோகன் நிர்மலா மோகன்
அறக்கட்டளை சார்பில்விருது வழங்கப்பட்டது .https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12b0b3ec0a8b2a37&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_ge1czb5u1&zw

கருத்துகள்