கவிஞர் இரா .இரவி யின் மனதில் ஹைக்கூ

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12b4893c460adc5a&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_geidhh270&zwhttps://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12b4893c460adc5a&attid=0.2&disp=inline&realattid=f_geidhh2c1&zw

https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12b4893c460adc5a&attid=0.3&disp=inline&realattid=f_geidhh2h2&zw
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=b81c859f46&view=att&th=12b4893c460adc5a&attid=0.4&disp=inline&realattid=f_geidhh2m3&zw

கருத்துகள்