கவிஞர் இரா .இரவி நூல்கள்

கவிதைச்சாரல் ஹைக்கூ கவிதைகள்
விழிகளில் ஹைக்கூ உள்ளத்தில் ஹைக்கூ
என்னவள் கவிதை அல்ல விதை இதயத்தில் ஹைக்கூ

கருத்துகள்