படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! விடுபடுங்கள் கற்பிதங்களிலிருந்து/ உடல் நலத்திற்கு தீங்குதான் / தேநீர் காப்பி இரண்டும் !

கருத்துகள்