மதுரை வடக்குமாசி வீதியில் முன்னாள் மாமன்ற உறுப்பினர் பாலு என்ற சுந்தரமகாலிங்கம் அவர்களால் வைக்கப்பட்டுள்ள விடுதலைப் போராட்ட வீரர்கள் நினைவு தேசியக்கொடிக் கம்பம்.அ.வ.செல்லையா (எனது அம்மா வழி தாத்தா) மற்றவர் முருகக்கோனார் உறவினர்

கருத்துகள்