படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !.கவிஞர் இரா.இரவி ! மனிதர்களை மனிதன் இழுக்கும் / கை வாகனம் ஒளித்திட்ட / மனிதாபிமானி கலைஞர் !

கருத்துகள்