படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! மாறிவிட்டார்கள் மனிதர்கள் / சாவி கொடுத்தால் / இயங்கும் பொம்மையாக.!

கருத்துகள்