படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! மனநிலை சரியில்லாதவருக்குள்ள / விலங்காபிமானம் மனநிலை / சரியானவர்களுக்கு இருப்பதில்லை. !

கருத்துகள்