படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! யாரும் தீண்டாமல் / ஒலி எழுப்புவதில்லை / மணிகள்.!

கருத்துகள்