படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி! ஓவியரின் ஒப்பற்ற ஆற்றலால் / உயிர்பெற்றது / ஓவியம் !

கருத்துகள்