உலகத் தமிழ்ச் சங்கம்.மதுரை.தமிழ்க்கூடல்.நாள் 4.1.2023.படங்கள் கவிஞர் இரா.இரவி

உலகத் தமிழ்ச் சங்கம்.மதுரை.தமிழ்க்கூடல்.நாள் 4.1.2023.ஆஸ்திரேலியா வாழ் புலம்பெயர்ந்த திண்டுக்கல்காரர்.மதுரை புனித மரிய்ன்னை மேல்நிலைப் பள்ளியில் பயின்ற லாரன்சு அண்ணாத்துரை அவர்களுடன்

கருத்துகள்