இன்றைய சிந்தனை.* 18.01.2023- புதன்.

இன்றைய சிந்தனை.* 18.01.2023- புதன். இலட்சியத்தை அடைவதற்காக கஷ்ட நஷ்டம் என்ற விலையைக் கொடுத்தே ஆகவேண்டும். *-தந்தை பெரியார்.* *இனிய காலை வணக்கம்.*🙏

கருத்துகள்