மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவையின் சார்பில் செயலர் கவிஞர் இரா.இரவி மாலையிட்டார்.உடன் முனைவர் ஞா.சந்திரன்,சமூக ஆர்வலர்கள் பால இராமலிங்கம்,ஆறுமுகம் உள்ளனர். 16.1.2023

மாமதுரைக் கவிஞர் பேரவையின் சார்பில் செயலர் கவிஞர் இரா.இரவி மாலையிட்டார்.உடன் முனைவர் ஞா.சந்திரன்,சமூக ஆர்வலர்கள் பால இராமலிங்கம்,ஆறுமுகம் உள்ளனர். 16.1.2023

கருத்துகள்