படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! அழகாகத்தான் / இருக்கிறார் / மெலிந்த புத்தரும்.!

கருத்துகள்