படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி !

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி ! காக்கின்றன மெளனம் / காத்திருக்கின்றன தலைவியின் / பாதங்களை எதிர்நோக்கி.!

கருத்துகள்