கவிதாயினி ஆண்டாள் பிரியதர்சினி அவர்களுக்கு இனியநண்பர் கவிஞர் நெல்லை இராஜேந்திரன் அவர்கள் பாரதி நூல் வழங்கிய் வேளை.

கருத்துகள்