இனியநண்பர் இளைய நேதாஜி வே.சுவாமிநாதன் அவர்கள் பொன்னாடைப் போர்த்தி பாராட்டி,நூல்களை விலை கொடுத்து வாங்கினார்.

கருத்துகள்