ஐயா நல்ல கண்ணு அவர்களுக்கு இனிய 98 வது பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துகள். கவிஞர் இரா.இரவி.

ஐயா நல்ல கண்ணு அவர்களுக்கு இனிய 98 வது பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துகள். கவிஞர் இரா.இரவி.

கருத்துகள்