இன்றைய சிந்தனை.* 28.12.2022. - புதன்.

இன்றைய சிந்தனை.* 28.12.2022. - புதன். மகிழ்ச்சி என்ற உணர்ச்சி மட்டும் மனிதனுக்கு இல்லாவிட்டால் வாழ்க்கை சுமக்க முடியாத பாரமாகிவிடும்! *-ஜார்ஜ் பெர்னாட் ஷா.* *இனிய காலை வணக்கம்.*🙏

கருத்துகள்