இன்றைய புத்தக மொழி* 20.12.2022 *அப்துல்கலாம்* -

இன்றைய புத்தக மொழி* 20.12.2022 📚📚📚🌹📚📚📚 யாரையும் தோற்கடிப்பது எளிது எவரையும் வெற்றிகொள்வது கடினம். - *அப்துல்கலாம்* - 📚📚📚🌹📚📚📚

கருத்துகள்