இன்றைய சிந்தனை.* 18.12.2022. - ஞாயிறு. சிந்திக்காமல் படிப்பது வீண். படிக்காமல் சிந்திப்பது ஆபத்தானது. *-கன்பூசியஸ்.* *இனிய காலை வணக்கம்.*🙏

இன்றைய சிந்தனை.* 18.12.2022. - ஞாயிறு. சிந்திக்காமல் படிப்பது வீண். படிக்காமல் சிந்திப்பது ஆபத்தானது. *-கன்பூசியஸ்.* *இனிய காலை வணக்கம்.*🙏

கருத்துகள்