தினமலர் மீனாட்சி பேன் ஹவுஸ் இணைத்து நடத்தி வரும் வர்த்தக iகண்காட்சியில் கண்ட கலைநயம் மிக்க சிலைகள் ,சித்திரங்கள்,விளக்குகள்.படங்கள் கவிஞர் இரா.இரவி

கருத்துகள்