படித்ததில் பிடித்தது !கவிஞர் இரா.இரவி !

இன்றைய புத்தக மொழி* 14.09.2022 📚📚📚🌹📚📚📚 இரவில் நான் கனவு காண்பதில்லை... நாள் முழுக்க கனவு காண்கிறேன். *வாழ்வதற்காக* கனவு காண்கிறேன். - *ஸ்டீவன் ஸ்பீல்பெர்க்*

கருத்துகள்