படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி!

படத்திற்கு ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா.இரவி! வில் அம்பு தோற்றன / கன்னியின் / விழி அம்பிடம்.!

கருத்துகள்