தியாகத்தின் திரு உருவம் கப்பலோட்டிய தமிழர் வ .உ .சிதம்பரனார் சிலைக்கு கவிஞர் இரா .இரவி மாலையிட்டு மரியாதை .செலுத்தினார். .

கருத்துகள்