படத்துடன் ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா .இரவி ! இனியநண்பர் கணேஷ் கை வண்ணம் !

படத்துடன் ஹைக்கூ !கவிஞர் இரா .இரவி ! இனியநண்பர் கணேஷ் கை வண்ணம் !

கருத்துகள்