கரிமேடு காமராஜர் ஜான் மோசஸ் அவர்களின் இரண்டாம் ஆண்டு நினைவேந்தல் மாலை 6 மணியளவில் சிவபாக்யா மஹாலில் நடைபெறுகிற

கருத்துகள்