இளையமகன் கௌதம் நண்பன் செல்வன் விஷால் கிருஷ்ணா -செல்வி திவ்யா திருமணத்தில் தீண்டாதே தீயவை நூல் வழங்கி வாழ்த்திய வேளை.29.8.2022

கருத்துகள்