படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !
 படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !


உனக்கென்ன ஒருபார்வை வீசிவிட்டாய்

இங்கே ஓராயிரம் 

அதிர்வுகள் !

கருத்துகள்