படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

 
படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !


கவர்ந்து இழுப்பதில் 

காந்தம் கூட தோற்கிறது 

உன்னிடம் ரோசாவே !

கருத்துகள்