படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !
 படத்திற்கு  ஹைக்கூ  !  கவிஞர் இரா.இரவி !


சாலையில் முகம் பார்த்து 

ஒப்பனை செய்கின்றன 

கட்டிடங்கள் !

கருத்துகள்