படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !

 படத்திற்கு  ஹைக்கூ  !  கவிஞர் இரா.இரவி !


என்ன  விந்தை இது 

மலரின் கையில் 

மலர்க்கூடை !

கருத்துகள்