படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !
 படத்திற்கு ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா.இரவி !


எந்த வண்ணத்திலும் 

அழகுதான் 

ரோசா !

கருத்துகள்