இல்லம் வந்த மகாகவி இதழாசிரியர் இனிய நண்பர் வதிலை பிரபா அவர்கள் மதிப்புரைக்காக அவரது மிடறு மிடறாய் மவுனம்,மரம் சுமக்கும் யானைகளின் பிளிறல் ,லண்டன் குணா ஜானகி எழுதிய வேர்களோடு உறங்குபவள் நூல் வழங்கினார்

இல்லம் வந்த மகாகவி இதழாசிரியர் இனிய நண்பர் வதிலை பிரபா அவர்கள் மதிப்புரைக்காக அவரது மிடறு மிடறாய் மவுனம்,மரம் சுமக்கும் யானைகளின் பிளிறல் ,லண்டன் குணா ஜானகி எழுதிய வேர்களோடு உறங்குபவள் நூல் வழங்கினார்

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்