இல்லம் வந்த மகாகவி இதழாசிரியர் இனிய நண்பர் வதிலை பிரபா அவர்க களின் நண்பர் எம் .எம் .பி ராஜன் அவர்களுக்கு மனதில் ஹைக்கூ நூல் வழங்கி வரவேற்ற போது.

இல்லம் வந்த மகாகவி இதழாசிரியர் இனிய நண்பர் வதிலை பிரபா அவர்க களின் நண்பர் எம் .எம் .பி ராஜன் அவர்களுக்கு மனதில் ஹைக்கூ  நூல் வழங்கி வரவேற்ற போது.

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்