மதுரைக்கு வருகை தந்த தினமணி உதவி ஆசிரியர்.கவிதை மணி பொறுப்பாசிரியர் கவிஞர் திருமலை சோமு அவர்கள் தான் எழதிய மனசுக்குள் பெய்யும் மழை நூலை உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் அரகேற்றத்திற்கு வழங்கினார்.படங்கள் கவிஞர் இரா.இரவி

மதுரைக்கு வருகை தந்த தினமணி உதவி ஆசிரியர்.கவிதை மணி பொறுப்பாசிரியர் கவிஞர் திருமலை சோமு அவர்கள் தான் எழதிய மனசுக்குள் பெய்யும் மழை நூலை உலகத் தமிழ்ச் சங்கம் அரகேற்றத்திற்கு வழங்கினார்.படங்கள் கவிஞர் இரா.இரவி.





கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்