தமிழக அரசின் கம்பர் விருது பெற்ற சொல்லின் செல்வர் சுகி சிவம் அவர்களுக்கு மதுரை உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பில் பாராட்டுவிழா .நூல்கள் அரங்கேற்றம் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !

தமிழக அரசின் கம்பர் விருது பெற்ற சொல்லின் செல்வர் சுகி சிவம் அவர்களுக்கு மதுரை உலகத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் சார்பில் பாராட்டுவிழா .நூல்கள் அரங்கேற்றம் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி !
கருத்துகள்

கருத்துரையிடுக

பிரபலமான இடுகைகள்