ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !
ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

சுட்டபோதும் 
சுவை தந்தது 
சோளக்கதிர் !


புறம் முள்ளாக 
அகம் இனிக்கும் சுளையாக 
பலா !

அருகே முள் 
ஆனாலும் மகிழ்ச்சி 
ரோசா !

வேறு இல்லை 
இணையான மலர் 
செம்பருத்தி !

உருவமின்றியே 
அசைத்தன கிளைகளை 
காற்று !

இல்லை தண்ணீர்
உண்டு வரலாறு 
பழைய கிணறு !

தெரிந்தது 
குளத்தில் 
நகரும் மேகம் !

துளிர்த்தது 
பட்ட மரம் 
நல்ல மழை ! 


வெடித்தது பஞ்சு 
வருத்தத்தில் 
இலவு காத்த கிளி !

பணிவே சிறப்பு     
வளைந்து  நின்றது 
விளைந்த கதிர் !

கருத்துகள்