ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி .ஹைக்கூ !     கவிஞர் இரா .இரவி . 

முறிந்தது 
முதுகெலும்பு 
விவசாயம் ! 

வாடியப் பயிரைக் கண்டால் 
வாடும் வள்ளலார் 
விவசாயி ! 

நீர் உயர 
தானும் உயரும் 
தாமரை ! 

வெட்கும் 
அக்றிணை 
நாணல் ! 

இயந்திரமனிதன் விஞ்ஞானம் 
மனிதன் இயந்திரமானான் 
உலகமயம் ! 

ஆரம்பத்தில் கிட்டும் 
அப்புறம் கிட்டாது 
நல்லபெயர் மனைவியிடம் ! 

தானம் தர முடியாதது 
தானே பயன்படுத்துவது சிறப்பு 
மூளை ! 

அயல்நாட்டில் இல்லை 
நம்நாட்டில் தொல்லை 
சாதி ! 

யானையின் மதமானது 
மனிதனின் 
மதம் ! 

பறிபோனது 
பகுத்தறிவு 
சாதி மத வெறி ! 

வரவேண்டும் இயற்கையாக 
வரக்கூடாது செயற்கையாக 
மரணம் ! 

மகத்தானது 
மதிக்க வேண்டியது 
மனிதநேயம் ! 

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்