கலைமாமணி கு .ஞானசம்பந்தன் அவர்களின் வெற்றிக்கு முன் நிற்கும் திருமதி அமுதா ஞானசம்பந்தன் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் .

கலைமாமணி கு .ஞானசம்பந்தன் அவர்களின் வெற்றிக்கு முன் நிற்கும் திருமதி அமுதா ஞானசம்பந்தன் அவர்களுக்கு பிறந்த நாள் நல் வாழ்த்துக்கள் .

கருத்துகள்