சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றான புனித மரியன்னை தேவாலயம் . படம் கவிஞர் இரா .இரவி !

சங்கம் வைத்து தமிழ் வளர்த்த மதுரையின் பெருமைகளில் ஒன்றான புனித மரியன்னை தேவாலயம் .
படம் கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்