கலை இலக்கிய பெருமன்றம் மதுரை சார்பில் மணியம்மை பள்ளியில் நடந்த இந்தித் திணிப்பு எதிர்ப்புக் கருத்தரங்கம் ! படங்கள் கவிஞர் இரா .இரவி

கலை இலக்கிய பெருமன்றம் மதுரை சார்பில் மணியம்மை பள்ளியில் நடந்த இந்தித்  திணிப்பு  எதிர்ப்புக் கருத்தரங்கம் !   படங்கள்  கவிஞர்  இரா  .இரவிகருத்துகள்

பிரபலமான இடுகைகள்