ஹைக்கூ ! கவிஞர் இரா .இரவி !

உயர்திணை யார் ?
நன்றி மிக்க நாய்
நன்றி மறந்த மனிதன் !
கவிஞர் இரா .இரவி !

கருத்துகள்